Tái tạo tương lai của bạn

Chúng tôi là một nền tảng mà nhịp đập trái tim được tạo ra nhờ nỗ lực của mọi người. Là một doanh nghiệp ngày càng phát triển, chúng tôi liên tục tìm kiếm những người tài năng để gia nhập hàng ngũ của mình! Hãy trở thành thành viên của Đội Ngũ Aptoide.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Tại sao lại là Aptoide?

Các chuyên gia tài năng không chỉ coi trọng lợi ích công việc của họ mà họ còn cần có niềm tin vào sản phẩm chính họ tạo ra. Là một cửa hàng ứng dụng độc lập, mục tiêu của chúng tôi là thay đổi cách thức phân phối ứng dụng - hấp dẫn? Trên hết, chúng tôi mang đến những lợi ích và môi trường làm việc tuyệt vời. Hãy kiểm tra bên dưới!

Cơ hội việc làm

Android Developer LisbonFull-timeChi tiết
Android Developer (FAA)LisbonFull-timeChi tiết
Android Developer - Part-Time (FAA) LisbonPart-timeChi tiết
Android Tech LeadLisbonFull-timeChi tiết
Full-Stack Developer (FAA)LisbonFull-timeChi tiết
Influencer Partnerships RepresentativeLisbonPart-timeChi tiết
Infrastructure Engineer (FAA)LisboaFull-timeChi tiết
Partner Prospection (FAA)LisbonFull-timeChi tiết
Product OwnerLisbonFull-timeChi tiết
Project Manager (FAA)LisbonFull-timeChi tiết
Python DeveloperLisbonFull-timeChi tiết
Python Tech LeadLisbonFull-timeChi tiết
Quality Assurance Engineer LisbonFull-timeChi tiết
Quality Assurance Engineer (FAA)LisbonFull-timeChi tiết
Spontaneous ApplicationLisbonChi tiết
Bảo hiểm sức khỏe và nha khoa

Bảo hiểm sức khỏe và nha khoa

Chúng tôi đảm bảo mọi thứ cho bạn.

Chúng tôi làm việc bằng tiếng Anh

Chúng tôi làm việc bằng tiếng Anh

Tiếng Anh là ngôn ngữ làm việc trong tất cả các văn phòng của chúng tôi.

Trợ cấp chăm sóc trẻ

Trợ cấp chăm sóc trẻ

Nếu chúng ta trở thành một gia đình, thì bạn cũng rất quan trọng.

Mục tiêu lớn trong tâm trí

Chúng tôi tin ở bạn; và bạn cũng phải như vậy. Chúng tôi xem xét kiến thức, kinh nghiệm và đặc biệt là động lực của bạn. Hãy tham gia vào một đội ngũ tuyệt vời để cùng tạo ra các sản phẩm tốt nhất, làm việc với các công nghệ tiên tiến và chia sẻ câu chuyện của bạn cùng chúng tôi.