Chính sách Cookie của Aptoide

Cookie là gì và cách thức Aptoide sử dụng chúng

Cookie là một tập tin văn bản nhỏ được gửi từ một trang web đã truy cập đến trình duyệt của người dùng. Aptoide lưu trữ một cookie trong máy tính của người dùng hoặc thiết bị di động để cải thiện trải nghiệm của người dùng. Điều này giúp Aptoide ghi nhớ thông tin về các sở thích của người dùng trong lần truy cập tới, do đó tăng hiệu quả trang web. Với việc lưu trữ các cookie, người dùng không cần phải giới thiệu thông tin nhiều lần.

Ví dụ, Aptoide sử dụng cookie để nhớ ngôn ngữ người dùng hoặc đếm số lượng khách truy cập theo trang.

Bạn có thể chặn việc sử dụng cookie thông qua cài đặt trình duyệt của bạn. Hành động này có thể dẫn đến một trải nghiệm không hài lòng trong trang web.

Loại cookie Aptoide sử dụng

Quảng cáo: Chúng tôi sử dụng cookie quảng cáo như PREF hoặc NID từ Dịch vụ của Google nhằm cải thiện tùy chỉnh quảng cáo trên sự kiện tìm kiếm. Bằng cách này, quảng cáo được hiển thị hấp dẫn hơn cho người dùng.

Phân tích: Cookie phân tích được sử dụng để giúp chúng tôi thu thập thông tin về khách truy cập trang web nhằm mục đích thống kê, cải thiện giá trị kinh doanh của chúng tôi (Ví dụ: Nước nào truy cập chúng tôi thường xuyên hơn? Độ tuổi trung bình người dùng của chúng tôi là bao nhiêu?).

Sở thích: Đối với loại cookie này, chúng tôi lưu sở thích người dùng như ngôn ngữ hoặc các tin tức khác nhau mà người dùng đã xem. Ví dụ, khi người dùng cài đặt ngôn ngữ của họ, điều này sẽ tương tự với các lần truy cập tiếp theo từ cùng một máy tính hoặc thiết bị.

Phiên làm việc: Các loại cookie này chỉ khả dụng cho đến khi người dùng đóng trình duyệt, cho phép truy cập và truyền thông tin.

Bên thứ ba: Các cookie này được tạo từ dịch vụ của bên thứ ba như Google, Youtube, Facebook hoặc Twitter và có thể được sử dụng để giám sát dịch vụ hiệu quả như quảng cáo.

Cách quản lý cookie

Tất cả các trình duyệt cho phép người dùng chấp nhận, từ chối hoặc xóa các cookie cụ thể thông qua các định nghĩa của trình duyệt.

Quay lại