Biểu tượng idle supermarket tycoon tiny shop game

Idle Supermarket Tycoon - Tiny Shop Game đã sẵn sàng cho bạn trong Cửa hàng ứng dụng Aptoide, hãy cài đặt nó ngay!

2 bước để cài đặt Aptoide

1

Kích hoạt "Nguồn không xác định"

Đi đến cài đặt, bảo mật và sau đó kích hoạt nguồn không xác định 2

Cài đặt Aptoide

Mở Aptoide.apk bạn vừa tải về và cài đặt nó

Nhấp vào đây
nếu bạn không thể tìm thấy ứng dụng trong thư mục tải về của mình.

Người dùng đánh giá cho Idle Supermarket Tycoon - Tiny Shop Game

4.69
26
5
23
4
1
3
0
2
1
1
1

Tải về các ứng dụng tương tự trên Idle Supermarket Tycoon - Tiny Shop Game