Biểu tượng lordz io real time strategy multiplayer io game

Lordz.io - Real Time Strategy Multiplayer IO Game đã sẵn sàng cho bạn trong Cửa hàng ứng dụng Aptoide, hãy cài đặt nó ngay!

2 bước để cài đặt Aptoide

1

Kích hoạt "Nguồn không xác định"

Đi đến cài đặt, bảo mật và sau đó kích hoạt nguồn không xác định 2

Cài đặt Aptoide

Mở Aptoide.apk bạn vừa tải về và cài đặt nó

Nhấp vào đây
nếu bạn không thể tìm thấy ứng dụng trong thư mục tải về của mình.

Người dùng đánh giá cho Lordz.io - Real Time Strategy Multiplayer IO Game

4.35
37
5
26
4
1
3
7
2
3
1
0

Tải về các ứng dụng tương tự trên Lordz.io - Real Time Strategy Multiplayer IO Game