Biểu tượng smartnews local news break

SmartNews: Local News Break đã sẵn sàng cho bạn trong Cửa hàng ứng dụng Aptoide, hãy cài đặt nó ngay!

2 bước để cài đặt Aptoide

1

Kích hoạt "Nguồn không xác định"

Đi đến cài đặt, bảo mật và sau đó kích hoạt nguồn không xác định 2

Cài đặt Aptoide

Mở Aptoide.apk bạn vừa tải về và cài đặt nó

Nhấp vào đây
nếu bạn không thể tìm thấy ứng dụng trong thư mục tải về của mình.

Người dùng đánh giá cho SmartNews: Local News Break

3.93
14
5
9
4
0
3
2
2
1
1
2

Đánh giá SmartNews: Local News Break

Ngôn ngữ
Avatar Aptoide Bot
3 năm trước

Trả lời Aptoide Bot

Smooth, fast, customizable and reliable Really is smart as it says. Loving the UI and the quick navigation and loading through different categories. I do however have one issue: the 'Top' news tab; in what world does hollywood gossip (who's sleeping with who, who's wearing what, who did this and that, and similar nonsense) make top news??? At least 50% of this tab's feed is filled with this s#;t. I previously gave this app a 5 star rating but had to remove one in good conscience. Please address this issue soon. Looking forward to an update!

Thu gọn trả lời

Tải về các ứng dụng tương tự trên SmartNews: Local News Break