Các ứng dụng hàng đầu trên cửa hàng apps

WhatsApp Messenger
Tải về: 50M - 250M 18 giờ trước
Facebook
Tải về: 50M - 250M 5 giờ trước
Messenger
Tải về: 50M - 250M 9 giờ trước
Instagram
Tải về: 25M - 50M 7 giờ trước
Gói hỗ trợ tiếp cận của Android
Tải về: 25M - 50M 1 tháng trước
Google Drive
Tải về: 5M - 25M 1 ngày trước
Snapchat
Tải về: 5M - 25M 1 ngày trước
Clash of Clans
Tải về: 5M - 25M 6 tháng trước
Google Contacts Sync
Tải về: 5M - 25M 1 năm trước
TubeMate YouTube Downloader
Tải về: 5M - 25M 3 ngày trước
Clash Royale
Tải về: 5M - 25M 1 tháng trước
[Chính thức] Samsung TouchWiz Home
Tải về: 5M - 25M 1 năm trước
Chuyển văn bản thành giọng nói
Tải về: 5M - 25M 1 tháng trước
Android Setup
Tải về: 5M - 25M 5 ngày trước
Dropbox
Tải về: 5M - 25M 4 ngày trước
Facebook Lite
Tải về: 5M - 25M 2 ngày trước
Viber Messenger
Tải về: 5M - 25M 1 tuần trước
Google Duo - Cuộc gọi video chất lượng cao
Tải về: 5M - 25M 2 tuần trước
Plants Vs Zombies
Tải về: 5M - 25M 7 tháng trước
Microsoft Excel: Xem, chỉnh sửa & tạo bảng tính
Tải về: 5M - 25M 3 tháng trước
Samsung Push Service
Tải về: 5M - 25M 3 tháng trước
Microsoft PowerPoint: Trình chiếu và bản trình bày
Tải về: 5M - 25M 3 tháng trước
Twitter
Tải về: 5M - 25M 1 tuần trước
Microsoft Word: Viết, chỉnh sửa & chia sẻ tài liệu
Tải về: 5M - 25M 3 tháng trước
Candy Crush Saga
Tải về: 5M - 25M 3 ngày trước
Galaxy Apps
Tải về: 5M - 25M 4 tuần trước
Microsoft OneDrive
Tải về: 5M - 25M 1 ngày trước
Pokémon GO
Tải về: 5M - 25M 2 ngày trước
Google Play services for Instant Apps
Tải về: 5M - 25M 1 năm trước
Find My Mobile
Tải về: 5M - 25M 2 tuần trước
Trước