Các ứng dụng hàng đầu trên cửa hàng apps

WhatsApp Messenger
Tải về: 50M - 250M 2 ngày trước
Facebook
Tải về: 50M - 250M 1 ngày trước
Messenger
Tải về: 50M - 250M 1 ngày trước
Instagram
Tải về: 25M - 50M 2 ngày trước
Gói hỗ trợ tiếp cận của Android
Tải về: 25M - 50M 1 tuần trước
Google Drive
Tải về: 5M - 25M 1 ngày trước
Clash of Clans
Tải về: 5M - 25M 3 tháng trước
Snapchat
Tải về: 5M - 25M 3 ngày trước
TubeMate YouTube Downloader
Tải về: 5M - 25M 1 tháng trước
Google Contacts Sync
Tải về: 5M - 25M 1 năm trước
Clash Royale
Tải về: 5M - 25M 1 tháng trước
Dropbox
Tải về: 5M - 25M 6 ngày trước
Chuyển văn bản thành giọng nói
Tải về: 5M - 25M 1 tuần trước
[Chính thức] Samsung TouchWiz Home
Tải về: 5M - 25M 11 tháng trước
Facebook Lite
Tải về: 5M - 25M 14 giờ trước
Viber Messenger
Tải về: 5M - 25M 9 giờ trước
Google Duo - Cuộc gọi video chất lượng cao
Tải về: 5M - 25M 2 tháng trước
Plants Vs Zombies
Tải về: 5M - 25M 3 tháng trước
Android Setup
Tải về: 5M - 25M 4 ngày trước
Samsung Push Service
Tải về: 5M - 25M 5 ngày trước
Microsoft Excel: Xem, chỉnh sửa & tạo bảng tính
Tải về: 5M - 25M 3 tuần trước
Twitter
Tải về: 5M - 25M 3 tuần trước
Candy Crush Saga
Tải về: 5M - 25M 4 ngày trước
Skype
Tải về: 5M - 25M 3 tuần trước
Microsoft PowerPoint: Trình chiếu và bản trình bày
Tải về: 5M - 25M 3 tuần trước
Microsoft Word: Viết, chỉnh sửa & chia sẻ tài liệu
Tải về: 5M - 25M 3 tuần trước
Pokémon GO
Tải về: 5M - 25M 1 tuần trước
Clean Master
Tải về: 5M - 25M 1 tháng trước
Galaxy Apps
Tải về: 5M - 25M 1 tháng trước
Microsoft OneDrive
Tải về: 5M - 25M 1 ngày trước
Trước