Các ứng dụng mới nhất trên cửa hàng eduapps

Mẹo Toán học
Tải về: 500 - 3k 18 phút trước
ねこあつめ
Tải về: 5 - 25 11 giờ trước
Edmodo
Tải về: 500 - 3k 12 giờ trước
Candy Crush Saga
Tải về: 3k - 5k 21 giờ trước
Rolling Sky
Tải về: 500 - 3k 3 ngày trước
Trộn màu
Tải về: 50 - 250 1 ngày trước
My Horse
Tải về: 50 - 250 1 ngày trước
Luyện cho bé dùng nhà vệ sinh
Tải về: 250 - 500 1 ngày trước
Agar.io
Tải về: 500 - 3k 1 ngày trước
Duolingo: Học Anh văn miễn phí
Tải về: 25k - 50k 1 ngày trước
Audible – Kho sách nói của Amazon
Tải về: 3k - 5k 3 tuần trước
Lep's World 3 🍀🍀🍀
Tải về: 500 - 3k 1 tháng trước
DocuSign - Upload & Sign Docs
Tải về: 50 - 250 2 ngày trước
Two Dots
Tải về: 500 - 3k 2 ngày trước
Papa Pear Saga
Tải về: 50 - 250 2 ngày trước
QuizUp
Tải về: 5k - 25k 3 ngày trước
Lumosity - Luyện trí não
Tải về: 500 - 3k 3 ngày trước
1010! Block Puzzle Game
Tải về: 25 - 50 3 ngày trước
Doodle Jump
Tải về: 500 - 3k 5 tháng trước
edX lớp học trực tuyến - MOOCs giáo dục
Tải về: 500 - 3k 4 ngày trước
Học tiếng Trung - HelloChinese
Tải về: 500 - 3k 4 ngày trước
Real Drum
Tải về: 5k - 25k 4 ngày trước
Hay Day
Tải về: 5k - 25k 5 ngày trước
Panda Pop! Bubble Shooter Saga & Puzzle Adventure
Tải về: 500 - 3k 4 ngày trước
Sling Kong
Tải về: 500 - 3k 4 ngày trước
Idle Miner Tycoon
Tải về: 5k - 25k 5 ngày trước
Brilliant
Tải về: 5 - 25 5 ngày trước
Best Fiends - Free Puzzle Game
Tải về: 5k - 25k 5 ngày trước
Juice Jam - Puzzle Game & Free Match 3 Games
Tải về: 250 - 500 5 ngày trước
Sea Battle 2
Tải về: 5k - 25k 6 ngày trước
Trước