Play Your Cards! trên cửa hàng AppsMagic 2015
Tải về: 5k - 25k 3 năm trước
Clash Royale
Tải về: 5M - 25M 1 tuần trước
Pokémon TCG Online
Tải về: 50k - 250k 1 tháng trước
Armello
Tải về: 500 - 3k 6 tháng trước
Card Thief
Tải về: 5k - 25k 1 tháng trước
Hearthstone
Tải về: 50k - 250k 1 tuần trước
Yu-Gi-Oh! Duel Links
Tải về: 250k - 500k 4 ngày trước
Deck Heroes: Legacy
Tải về: 50k - 250k 4 tháng trước
Shadow Era - Trading Card Game
Tải về: 500 - 3k 1 năm trước
Eternal Card Game
Tải về: 5k - 25k 2 tuần trước
Ascension
Tải về: 5k - 25k 1 tháng trước
Pathfinder Adventures
Tải về: 500 - 3k 1 năm trước
MARVEL Battle Lines
Tải về: 5k - 25k 8 tháng trước
Shadowverse CCG
Tải về: 5k - 25k 2 tuần trước
Star Realms
Tải về: 3k - 5k 5 tháng trước
Stormbound: Kingdom Wars
Tải về: 5k - 25k 2 tháng trước
Trước
Tiếp theo